Deputy Registrar

Mr. Rajib Kahar
Deputy Registrar
Phone: 03842-242025 (LandLine), +91-8876321165 (Mobile)
Email: rajib.kahar@nits.ac.in


Mr. Niharendu Dhar
Deputy Registrar
Phone:
Email: niharendu.dhar@nits.ac.in